Certyfikaty i ekspertyzy budowlane w Krakowie

Obowiązujące w naszym kraju prawo budowlane szczegółowo wyznacza kwestie, jakie powinny być spełnione przez istniejące już budynki oraz te, które muszą być spełnione przez lokale, które są dopiero w trakcie swojej budowy.

Certyfikat energetyczny i termowizyjny oraz ekspertyza budowlana

termowizja krakówDo jednych z najbardziej popularnych rodzaju dokumentów, która jest bardzo często wymagana dla wielu budynków, jest między innymi ekspertyza budowlana. Jest to dokument uwzględniający przede wszystkim wieloaspektową ocenę stanu technicznego danego budynku. Z kolei certyfikaty energetyczne mają na celu przede wszystkim zapoznanie się z wykorzystaniem energii w budynkach oraz podjęciem kroków do ograniczenia zużywalności energii na przestrzeni kolejnych lat – obowiązujące w Polsce ustawy na temat budownictwa bardzo dokładnie określają jakie budynki powinny posiadać taki energetyczny certyfikat, a jakie lokale są od niego zwolnione (między innymi budynki, które są lokalami wolno stojącymi o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 50 m2). Popularne badania termowizyjne budynków pozwalają bardzo sprawnie i profesjonalnie odkryć wady w instalacjach energetycznych oraz grzewczych. Są one bardzo nowoczesną metodą, która jest często stosowana do pogłębionej diagnostyki stanu technicznego budynków, które są przeznaczone do sprzedaży – pozwala na ocenę instalacji oraz podjęcia ewentualnych kroków aby usunąć powstałe wady, które mogą znacząco mieć wpływ na użytkowanie obiektu.

Wydawaniem wszelkich certyfikatów oraz zaświadczeń o stanie technicznym budynków zajmują się specjalistyczne firmy oraz upoważnione osoby. W każdym mieście (na przykład w Krakowie) można znaleźć szereg takich firm, które zajmują się świadczeniem takich usług dla zainteresowanych.

Informacje pochodzą z nebi.eu