Chromowanie dyfuzyjne oraz staliwa i żeliwa, jako półprodukty do tworzenia lamp

Kiedy jesteśmy producentami chcemy, żeby asortyment, który wyjdzie spod naszej ręki był jak najlepszej jakości. Chcemy, aby nasze lampy podłogowe, kinkiety nowoczesne, lampy ogrodowe i żyrandole klasyczne były rozchwytywane i chwalone przez klientów.

Lampy podłogowe nowoczesne

Może tak być, jeżeli zadbamy o to, aby produkty, z których będziemy wykonywać wcześniej wspomniane lampy podłogowe nowoczesne, lampy ogrodowe i żyrandole klasyczne będą jak najwyższej jakości. Dlatego warto zapoznać się z niektórymi aspektami tworzenia materiałów. Jednym z nich jest chromowanie dyfuzyjne, które polega na nasyceniu warstwy wierzchniej stopów żelaza chromem, prowadzony w środowisku stałym,lampy podłogowe nowoczesne gazowym lub ciekłym. Rozróżnia się dwa typy warstw powierzchniowych: w stopach o zawartości poniżej 0,15% warstwa jest zbudowana z roztworu stałego w ferrycie a powyżej tej granicy warstwa o charakterze powłoki zbudowana jest z węglików chromu. Kiedy zastanawiamy się nad tym, z jakiego materiału wykonać nasze lampy podłogowe, kinkiety nowoczesne, lampy ogrodowe i żyrandole klasyczne, wówczas warto zastanowić się czy nie byłoby dobrym pomysłem użycie staliw bądź żeliwa. Zapoznajmy się z tymi półproduktami. Staliwa to stopy niezawierające eutektyki, gdyż stężenie węgla nie przekracza w nich 2,1% wagowych, natomiast w żeliwach zawierających ponad 2,1% składnikiem struktury jest eutektyka. Staliwo niestopowe to stop żelaza z węglem i pierwiastkami, których obecność wynika z procesu stalowniczego (Si,Mn,P,S). Stężenie węgla w staliwach niestopowych może osiągać 2,1% wag., lecz według normy wynosi do 0,25%. Norma określa 4 gatunki staliw oznaczonych parami liczb będących minimalnymi wartościami Re – Rm. Poziom właściwości mechanicznych staliwa niestopowego kształtowany przez zmianę zawartości manganu. Żeliwo białe- nie zawiera grafitu. znaczna ilość cementytu jest powodem dużej twardości (600HB) i kruchości (A=0%). Charakteryzuje się mała lejnością i dużym skurczem odlewniczym (ok. 2%). Żeliwo szare zwykle – zawierają grafit, a cementyt znajduje się tylko w perlicie. Ze względu na kształt i wielkość grafitu żeliwa szare dzieli się na: szare zwykle (grafit płatkowy rożnej wielkości), modyfikowane (drobny grafit płatkowy); sferoidalne (grafit sferoidalny); wermikularne (kompaktowe).

Leave a Comment