Język angielski w szkołach

Szkoły które wprowadzają język angielski już w pierwszych klasach podstawówek wiedzą co robią. Dobra znajomość języka obcego to obecnie podstawa na rynku pracy. Może wydawać się abstrakcyjne — mówienie o przyszłej pracy obecnych sześciolatków, ale o należy spojrzeć na to z szerszej perspektywy.

Szkoła językowa to najlepsze miejsce do nauki języków

Dzieci, które uczą się angielskiego od najmłodszych lat mają lepszą wymowę od tych, które zaczynają uczyć się później. Ponadto nauka języka rozwija percepcję i zapamiętywanie, i tym samym przygotowuje grunt pod przyswajanie innej wiedzy w późniejszym czasie. Dobrze aby kurs języka angielskiego dla najmłodszych był odpowiednio zaprojektowany. O to powinna już zadbać szkoła językowa. Powinien prowadzić go filolog angielski, ale po przeszkoleniu pedagogicznym, tak aby potrafił odpowiednio dobrać tok nauczania do wieku i etapu rozwoju dziecka. Angielski dla dzieci powinien opierać się na metodach słuchowych, czy słuchowo-słownych.

szkoła językowaTrzeba oczywiście pamiętać, że taki kurs, to kurs podstawowy, nijak mający się do nauki gramatyki czy konwersacji. Na początku to musi być przede wszystkim zabawa. Dzieci mają polubić naukę języka, uznawać to za coś fajnego, naturalnego. Dlatego atmosfera na lekcjach musi być swobodna, bez kładzenia nacisku na efekty. Dzieci powinny wyrobić sobie dobre nawyki, podłapać „melodię języka”. Udowodniono naukowo, że to, co dorosłym przynosi najwięcej problemów w nauce języka, czyli odpowiednia wymowa, dzieciom przychodzi najłatwiej, gdyż szybko łapią akcent toniczny, intonację i rytm. Nauka wymowy to długotrwały proces, ale dziecko, które opanuje podstawy w prosty i przystępny sposób, będzie też szybko uczyło się w przyszłości. Początkowe lekcje powinny opierać się więc na nauczycielu mówiącemu prostym językiem, wspomagającemu się pomocami naukowymi — wizualnymi, czy audiowizualnymi — tak, aby dzieci mogły po nim powtarzać i jednocześnie utrwalać wzrokowo przerabiany właśnie materiał. Zajęcia powinny też obfitować w elementy muzyki i plastyki, aby przyciągnąć uwagę dzieci i w ten sposób „przemycać” naukę języka.

Leave a Comment