papież Franciszek

Misjonarze na świecie

Jedną z podstawowych funkcji Kościoła katolickiego jest misja. Takie stwierdzenie wygłosił papież Franciszek, rozpoczynając swój pontyfikat. To pojęcie obejmuje poza głoszeniem ewangelii i tradycyjnie rozumianą posługą Kościoła, misje w najpopularniejszym tego słowa znaczeniu, czyli działalność związaną z krzewieniem wiary na całym świecie i pomoc ubogim w krajach trzeciego świata.

Działalność misyjna zakonników

papież FranciszekIstnieje wiele zakonów, które nastawione są w całości na działalność misyjną w krajach trzeciego świata. Należałoby tutaj przede wszystkim wymienić misje oblackie, franciszkańskie, klaretyńskie, werbistów, czy też Stowarzyszenie Misji Afrykańskich lub Księży Misjonarzy. Nie można również pominąć żeńskich zakonów, takich jak Misjonarki Klaretynki, Misjonarki Chrystusa Króla, Misjonarki Świętej Rodziny i wiele innych. Najwięcej misjonarzy pracuje w krajach afrykańskich – przede wszystkim w Kamerunie, Zambii, na Madagaskarze, w Tanzanii, czy też w Republice Południowej Afryki. Często placówki misjonarzy umieszcza się w krajach, gdzie ma miejsce prześladowanie chrześcijan. Ludność wielu krajów zostaje zmuszona do opuszczenia swoich domów ze względu na sytuację polityczną kraju i wtedy potrzebują największego wsparcia, by móc zacząć życie od początku, w innym miejscu. To jest właśnie największa przestrzeń dla działalności misyjnej.

Troskliwy papież Franciszek w czasie swojego pontyfikatu wyraża szczególne zainteresowanie misjami i obejmuje je nieustanną modlitwą. Wsparcie, które dają krajom trzeciego świata misje jest ogromne. Niemożliwe jest wręcz wyliczenie wszystkich akcji, które były podejmowane przez misjonarzy w ramach pomocy krajom afrykańskim. To daje potrzebującym nadzieję, że zawsze jest szansa na lepsze jutro.