Odnawialne źródła energii na terenie mazowieckiego

 

Efektywność energetyczna jest jednym z ważniejszych pojęć, które dotyczą budynków zarówno tych powstających jak i tych, które są już eksploatowane. Pojęcie to jest coraz ważniejsze w kontekście ekologii oraz ekonomii. Ceny surowców rosną bowiem z roku na rok. Dotyczy to w szczególności energii elektrycznej oraz cieplnej.

Ciepło i efektywny sposób na jego pozyskanie

pompa ciepła powietrze woda mazowieckieNa terenie niektórych województw realizowane są programy wsparcia, które mają na celu wymianę starych, nieefektywnych źródeł na nowoczesne, ekologiczne. Jest to dobrze dostrzegalne szczególnie na terenie mazowieckiego, gdzie wiele środków inwestowanych jest w odnawialne źródła energii. Często stosowane są takie urządzenia jak pompa ciepła powietrze woda mazowieckie, które pozwalają w ekologiczny sposób pozyskać ciepło. Jest one następnie wykorzystywane na potrzeby własne budynku do podgrzania wody użytkowej lub ogrzewania pomieszczeń. Warto dodać, że z roku na rok na rynku pojawiają się nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Dzięki temu obniżane są koszty pozyskania energii oraz koszty eksploatacji instalacji. Do działania pompy wymagane jest zasilanie energią elektryczną, która umożliwia działanie sprężarki. Na rynku spotkać można instalacje, które pracują w tak zwanych układach hybrydowych. Sprężarka jest w nich zasilana przy pomocy fotowoltaiki lub turbin wiatrowych.

W ten sposób układ jest jeszcze bardziej wydajny oraz jeszcze bardziej ekologiczny. Jak już wcześniej wspomniano na terenie mazowieckiego dostępne są programy wsparcia, które udostępniają środki krajowe oraz międzynarodowe. Pomoc ma postać dotacji, dofinansowań a także kredytów na warunkach preferencyjnych. Wszystko to zachęca inwestorów do lokowania wolnych środków właśnie w nowoczesne technologie. Bez wątpienia odnawialne źródła energii są bowiem przyszłością.