Płyty poliwęglanowe

Rynek polimerów syntetycznych jest jedną z najszybciej rozwijających się i dynamicznie wprowadzających zmiany, gałęzią gospodarki przemysłowej. Taka tendencja jest wypadkową wzrastającego zapotrzebowania na nowatorskie rozwiązania w pozostałych branżach oraz ciągłego rozwoju dziedziny nauki, jaką jest inżynieria materiałowa.

poliwęglanInterdyscyplinarny charakter tego sektora nauki wynika z połączenia wiedzy inżynieryjnej z tą stricte naukową, szczególnie w dziedzinie fizyki i chemii. Dzięki tej fuzji możliwe jest wpłynięcie na właściwości danego materiału jeszcze (a w niektórych przypadkach – już) w momencie jego wytwarzania, a także realne stało się kształtowanie tych tworzyw, które wcześniej występowały wyłącznie w jednej postaci, czy też formie. Doskonałym przykładem podkreślającym wybitne osiągnięcia tej stosunkowo świeżej dziedziny nauki, czyli inżynierii materiałowej, jest tworzywo znane jako poliwęglan. Polimer ten powstaje w wyniki estryfikacji kwasu węglowego, wykazuje się amorficznością, dzięki której możliwa jest jego termoplastyka. Oznacza to, że dzięki swojej strukturze kanalikowej, czy też komorowej, odpowiednie wtryskiwanie pozwala na wytłaczanie pod wpływem ciepła oczekiwanej formy. Otrzymany w ten sposób granulat poliwęglanowy może posłużyć do produkcji płyt, dzięki ekstruzji. Płyty poliwęglanowe zachowują wszelkie pożądane właściwości, jakie wykazuje sam polimer. Posiadają one szczególnie wybitne własności mechaniczne, z których na największą uwagę zasługują udarność i przezroczystość dlatego wyśmienicie nadaje się na daszek z poliwęglanu. O ile znaczenie tego drugiego terminu nie powinno przysporzyć żadnego problemu, o tyle ten pierwszy wymaga wyjaśnienia. Otóż udarność jest terminem określającym odporność danego materiału na powstawanie pęknięć przy obciążeniu dynamicznym.

Wysoki wskaźnik udarności oznacza zatem praktycznie niezniszczalny materiał (w określeniu standardowych warunków użytkowania). Te własności spowodowały szereg przyznanych atestów technicznych, certyfikatów, aprobat, oraz spopularyzowały temat, jakim są płyty węglanowe w różnych branżach, co z kolei pobudziło produkcję i wielorakie wykorzystania tego materiału w praktyce.

Leave a Comment