Podajnik jako urządzenie transportowe

Do przemieszczania materiałów sypkich lub innych określonych ładunków na halach technologicznych po określonym torze wykorzystuje się urządzenia transportu bliskiego zwane potocznie podajnikami. W magazynach, składowiskach, kopalniach kruszywa, a także na liniach produkcyjnych i placach budowy wykorzystuje się urządzenia transportowe o charakterze ciągłym.

Transport materiałów drobnych i sypkich

podajnik taśmowyTransportowany materiał przenoszony jest przez taśmę bez końca, którą podpierają krążki nośne, a wzdłuż trasy prowadzą krążki centrujące. Taśma podajnikową jest wprawiana w ruch dzięki jej sprzężeniu ciernemu z bębnem napędowym. Ze względu na zastosowanie takiej konstrukcji podajnik taśmowy przystosowany jest do transportowania bez poślizgu. Wykorzystywany jest wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba łagodnego przemieszczania towarów. Można nim również transportować rzeczy, które nie nadają się do transportu przenośnikami rolkowymi lub łańcuchowymi. Podajniki taśmowe to urządzenia wyróżniające się stosunkowo prostą budową oraz dużą niezawodnością. Stosowane są z myślą o automatyzacji produkcji. Przenoszenie produktów przez podajnik taśmowy może odbywać się w sposób ciągły zarówno przy załadunku ręcznym, jak i mechanicznym. Coraz częściej maszyny zbudowane z krótkich, pojedynczych urządzeń transportowych zastępuje się długimi podajnikami taśmowymi. W przenośnikach taśmowych można zastosować układ rewersyjnego kierunku transportu.

Podsumowując, podajniki taśmowe ze względu na swoją konstrukcję stanowią powszechnie wykorzystywany środek transportu. Swoje zastosowanie znajdują między innymi w górnictwie, energetyce, hutnictwie, dużych zakładach przemysłu spożywczego, portach przeładunkowych i placach składowych. Wykonane z profili aluminiowych tworzą lekką, a zarazem solidną konstrukcję.