Problem odpadów miejskich

 

Wraz z rozwojem miast, coraz większym problemem logistycznym staje się gospodarka odpadami. Zarówno gospodarstwa domowe jak i przedsiębiorstwa generują coraz większą ilość odpadów. Niestety w Polsce, mimo edukacji ekologicznej, mało osób segreguje śmieci. Jeszcze mniej ludzi zwraca uwagę na to, co kupuje – produkt jest niewielki, a jego opakowanie często zbędne – niestety wykorzystywane przede wszystkim w marketingu.

Łatwiejsza segregacja dzięki kodowaniu odpadów

kody odpadówKilkadziesiąt lat temu, aby segregowanie śmieci było bardziej efektowne, minister środowiska w Polsce wprowadził katalog odpadów, który reguluje dziennik ustaw. Rozporządzenie to, w szczegółowy sposób, klasyfikuje odpady. Kody odpadów dzieli się na 20 grup, według źródła ich powstawania. Oddzielamy odpady z kopalni, rolnictwa, przetwórstwa drewna, przemysłu tekstylnego, przeróbki ropy naftowej, chemii organicznej i nieorganicznej, farb i lakierów, przemysłu fotograficznego, procesów termicznych, obróbki chemicznej i fizycznej metali, paliw, rozpuszczalników, opakowań, budowy, medycyny i weterynarii, oczyszczalni ścieków oraz innych nie ujętych w wymienionych. Każda grupa odpadów posiada jeszcze kilka bardziej szczegółowych, sześciocyfrowych kodów, aby jeszcze dokładniej móc kwalifikować dany odpad. Tym samym, mamy pewność, że odpady różnego pochodzenia trafią do prawidłowej dalszej obróbki (jeśli taka jest możliwa) lub odpowiednie wysypiska śmieci. Najtrudniej jest zutylizować odpady niebezpieczne, dlatego tak ważna jest ich prawidłowa segregacja.

Idealnym rozwiązaniem jest sytuacja, w której odpady nie są w ogóle generowane lub wszystkie możemy przetworzyć. Niestety ciągła pogoń za pieniądzem i coraz to lepszą technologią nie ułatwia zadania ekologom. Warto, aby każdy z nas zwrócił uwagę na odpady i edukował najbliższe otoczenie w zakresie prawidłowej segregacji.