Programy służące do odtworzenia klimatu wietrzności

Przed przystąpieniem do budowy farmy wiatrowej trzeba wykonać odpowiednie pomiary, które później wchodzą w skład analizy produktywności. Te pomiary można uzyskać za pomocą urządzeń, które są montowane na masztach. Wysokość umieszczenia urządzeń jest różna, w związku z czym powstają też inne wyniki.

Przyrządy pomiarowe umieszczane na różnych wysokościach

analiza produktywności wiatrakówNa początku umieszczano przyrządy do pomiaru różnych wartości na takich wysokościach jak od 50 do 60 m. Dopiero później zaczęto montować przyrządy wyżej od 80 do 100 m. Aktualnie przyrządy pomiarowe umieszczane są nawet na wysokości 120 m! Dzięki temu można bardzo dokładnie ocenić klimat wietrzności. Każdy masz pomiarowy powinien stanowić (minimalnie) 2/3 wysokości turbiny. Kampania pomiarowa pozwala na uzyskanie danych 10-minutowych, które potem są niezwykle ważne w projektowaniu farmy. Prędkość wiatru można mierzyć bardzo dokładnie za pomocą np. dźwięku. Takie usługi jak analiza produktywności wiatraków świadczone są przez różne firmy. Niektóre mierzą prędkość wiatru nawet przy użyciu lasera, co jest zupełną nowością nie tylko na polskim rynku. Dane zbiera się z różnych wysokości. Zazwyczaj zaczyna się od wysokości 40 m, a następnie przeprowadza się pomiary za każdym razem o 10 m wyżej. Ostatni pomiar można wykonać nawet na wysokości 200 m. Dzięki użyciu dźwięków lub lasera zmniejsza się niepewność związana z gradientem rozkładu prędkości wiatru. To te 10 minut danych pozwala na odtworzenie klimatu wietrzności.

Dla projektowanej farmy wiatrowej są to niezbędne wyniki. Dzięki nim można sprawdzić, czy budowa farmy wiatrowej będzie się opłacać. Sama analiza dokonywana jest przez różne profesjonalne programy. Wśród nich warto wspomnieć o takich jak np. WindFarmer czy WindPro. Parametry przedstawiane są w zależności od wysokości, na których umieszczono przyrządy.