Przeprowadzanie egzaminów udt

Egzaminy zakończone certyfikatem przeprowadzane są przez Urząd Dozoru Technicznego, która jako jednostka certyfikująca UDT spełnia wszystkie normy ISO. Urząd Dozoru Technicznego posiada również certyfikat akredytacji, wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji. UDT przeprowadza wiele różnych kursów, zakończonych certyfikatami, który każdy zainteresowany możesz się podjąć.

Kursy oferowane przez UDT

certyfikaty udt dla przedsiębiorcówUrząd Dozoru Technicznego prowadzi egzaminy w zakresach badania kompetencji osób z dziedzin, takich jak nadzór spawalniczy, ochrona katodowa, sposoby połączeń kołnierzowych czy nierozłącznych, a także badania nieniszczące i z napełniania zbiorników oraz ich obsługi i konserwacji. Certyfikaty UDT dla przedsiębiorców są ważnymi dokumentami, pozwalającymi na legalną obsługę urządzeń technicznych i mechanicznych. Egzamin stwierdza umiejętności i znajomość teoretyczną zagadnień z różnych zakresów. Pracownik posiadający certyfikat jest uprawniony do pracy, na przykład w charakterze spawacza, czy jako sygnalista hakowy. UDT dla przedsiębiorców prowadzi ocenę ośrodków szkolenia, a także miejsca pracy w firmie. Przeprowadzane zostają tak zwane audyty wewnętrzne, polegające na sprawdzenie umiejętności i kwalifikacji osób na stanowiskach. W przypadku chęci sprawdzenia certyfikacji osób zatrudnionych w firmie i pełniących stanowiska techniczne, należy wypełnić specjalny wniosek i przesłać zapytanie do jednostki certyfikującej osoby UDT. Dokumenty, jakie przedsiębiorca będzie musiał wypełnić to: certyfikat akredytacji oraz jej zakres, certyfikaty EFNDT oraz ICNDT.

Na rynku istnieją prywatne firmy umożliwiające przeprowadzenie kursu doszkalającego dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają specjalistyczny personel na stanowiska techniczne. Po przygotowaniu pracowników należy zgłosić się do urzędu dozoru technicznego w celu odbycia egzaminu, który zakończony pozytywnie, nadaje odpowiednie uprawnienia pracownikowi.