Tłumaczenia symultaniczne – doskonały sposób na przekład tekstu przemowy podczas konferencji międzynarodowej

Kluczem do zrozumienia każdego tekstu jest jego odpowiednie przetłumaczenie. Samo tłumaczenie (przekład) jest procesem wyrażenia w języku docelowym (zrozumiałym dla danego odbiorcy) treści tekstu, stworzonego w języku źródłowym.

Wyróżnia się następujące rodzaje tłumaczeń: tłumaczenia pisemne (polegające na tłumaczeniu tekstu napisanego) oraz tłumaczenia ustne.
Jedną z najtrudniejszych form tłumaczenia ustnego są tłumaczenia symultaniczne (tłumaczenia kabinowe, jednoczesne, bez wcześniejszego przygotowania tekstu). Są one prowadzone równocześnie z wystąpieniem prelegenta, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Osoba przemawiająca kieruje swoje słowa do mikrofonu, zaś tłumacz (znajdujący się w specjalnej, dźwiękoszczelnej kabinie, wyposażony w mikrofon i słuchawki, przez które słyszy tekst przemówienia w języku źródłowym), niemal jednocześnie, tłumaczy je na język docelowy.

Jeśli słuchaczom, zgromadzonym na sali, zależy na usłyszeniu tekstu przemówienia w swoim języku, wystarczy wybrać odpowiedni kanał.
Tłumaczenie symultaniczne jest niezwykle trudne, bowiem tłumacz nie ma kontaktu z mówcą i nie może go poprosić o powtórzenie choćby fragmentu tekstu. W związku z tym osoba, zajmująca się tłumaczeniami symultanicznymi, powinna być wyposażona w szereg cech i predyspozycji, gwarantujących profesjonalne spełnianie swojego zadania, m.in. winna być odporna na stres, posiadać podzielność uwagi, doskonałą koncentrację i dobrą dykcję.

Tłumaczenia symultaniczne są idealnym rozwiązaniem podczas konferencji międzynarodowych, kongresów, obrad, seminariów, szkoleń czy spotkań z udziałem zagranicznych gości.
Inną formą tłumaczenia ustnego są tłumaczenia konsekutywne (następcze, tłumaczenie partiami), podczas których prelegent robi przerwy w swoim wystąpieniu, po to, aby tłumacz dokonał jego przekładu na język słuchaczy. Podczas przemówienia tłumacz stoi zwykle obok mówcy, słuchając go i robiąc notatki.

Ten typ przemówienia stosowany jest zazwyczaj podczas negocjacji, konferencji, spotkań biznesowych i szkoleń.

Wśród tłumaczeń ustnych, wymienić należy również tłumaczenia szeptane, podczas których tłumacz ściszonym głosem, na bieżąco, tłumaczy słowa prelegenta.

Wybór sposobu tłumaczenia zależy przede wszystkim od rodzaju, mającego się odbyć, spotkania.
Jeśli nie wiesz, na który sposób się zdecydować, skontaktuj się z wybraną firmą, zajmującą się w tłumaczeniami.

Leave a Comment