Żywienie bydła paszami treściwymi i objętościowymi

 

Bydło wymaga specjalnego żywienia. Stosuje się tutaj gotowe mieszanki paszowe jako paszę treściwą, ale trzeba pamiętać też o tym, że w żywieniu przeżuwaczy bardzo istotne są też pasze objętościowe. Nie ma z tym problemu w okresie wiosennym i letnim, kiedy krowy wychodzą na pastwisko.

Kiszonki i sianokiszonki jako pasze objętościowe

folia kiszonkarskaWtedy mają one nieograniczony dostęp do pasz objętościowych w postaci traw. Co zrobić jednak w okresie jesienno-zimowym, kiedy krowy nie opuszczają obory? Poza tym nie wszystkie krowy wychodzą na zewnątrz nawet w okresie letnim, ponieważ w przypadku ferm wielkotowarowych byłoby to po prostu niemożliwe. Właśnie dlatego bardzo ważne jest, by przygotować odpowiednią paszę. Najlepiej jeśli będzie to pasza objętościowa kiszona. Może mieć ona postać sianokiszonki lub kiszonki. Do jej produkcji wykorzystuje się specjalne folie. Tego typu folia kiszonkarska zapewnia wewnątrz warunki beztlenowe dla paszy, dzięki czemu może ona ulec procesowi fermentacji, a więc kiszeniu. Sianokiszonki powstają z różnego rodzaju traw, siana. Z kolei kiszonki mogą powstawać z kukurydzy i innych produktów. Niektórzy rolnicy kupują pasze kiszone lub produkują je sami – zwłaszcza jeśli mają własne pola uprawne (z kukurydzą pastewną, burakami itd.). Bardzo ważne jest to, by w folii kiszonkarskiej nie było żadnych uszkodzeń. Jeśli kiszonka będzie miała dostęp do powietrza atmosferycznego z tlenem, to po prostu zacznie się psuć, będzie gnić, bo proces fermentacji zostanie całkowicie zaburzony.

Dzięki folii powstają baloty lub rękawy, w których szczelnie zamknięta jest pasza. Zawsze należy pobierać paszę dla zwierząt z tego samego miejsca, a po wyjęciu odpowiedniej ilości paszy należy dokładnie zasłonić to miejsce i zabezpieczyć przed dostępem tlenu. Wszystko po to, by kiszonka nie uległa zniszczeniu.